Chet Akiri

Portrait
Chet Akiri, SVP and Business Leader – Components